Yeter ki Okuyun: İ.Ü. Okul Kütüphanelerini Destekliyor

Sosyal Sorumluluk Projesi; Okul kütüphanelerinin koleksiyonlarının zenginleştirilmesi, bu koleksiyonların sınıflandırılarak kullanıma sunulması için destek sağlanması ve yaşam boyu öğrenmenin ön koşulu olan bilgi okuryazarlığı  konusunda eğitimler düzenlenmesi amacıyla ve gönüllülük esasıyla başlatılmıştır. ​


Bu amaç doğrultusunda, projemiz, “bilgi okuryazarlığı”nın önemi hakkında farkındalık yaratmak ve Türkiye’de, özellikle eleştirel yeteneklerini ve kişiliklerini geliştirmek için etkin öğrenme kabiliyetine ihtiyacı olan 12-18 yaş grubundaki gençlerin, “bilgi okuryazarlık” düzeylerinin arttırılmasını ve onlar arasında bu farkındalığın yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.


 


Proje kapsamında, 03 Mart 2014 günü Sarıyer Kaymakamlığı Mustafa Kemal Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri için ilk bilgi okuryazarlığı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Okul öğretmenleri ve öğrencileri ile buluştuğumuz bu etkinlikte, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç.Dr. Işıl İlknur Sert tarafından anlatılan, kütüphanelerin değişen yüzünün yansıtıldığı Bilgi Okur Yazarlığı konusundaki sunum ilgi gördü, bir kez daha kitap ve kütüphanenin önemi vurgulandı.


Uzun vadede, hem öğretmenlerin hem de onların yol gösterdiği öğrencilerin bilgi okuryazarı bireyler olmalarına katkıda bulunmak amacıyla projemiz yol almaya devam edecektir…

Devamı İçin Tıklayın