Geleceğimize Yatırım: Suç Engelli Çocuk Toplumu Projesi

Çocuklar; toplumların en önemli ve en hassas konumdaki bireyleridir. Bu bireylerin suç fiiline bulaşması, suça bulaşan çocuk yüzdesinin artması üyesi oldukları toplum için felaketin habercisi niteliğindedir. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 2011 suça karışan çocuk istatistiklerine göre; 2008 yılında yaklaşık 62 bin; 2009'da yaklaşık 69 bin; 2010'da yaklaşık 83 bin; 2011'de yaklaşık 85 bin çocuk suça karışmıştır. Yine aynı verilerde 2011 yılı içinde suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimine gelen veya getirilen toplam 84916 çocuğa isnat edilen suç türleri arasında yaralama, öldürme, mala zarar verme, toplumsal olaylar sayılabilmektedir.


Çocukların suça karışma yüzdelerinde her yıl gözlenen bu artışın önüne geçilebilmesi adına “Geleceğimize Yatırım: Suç Engelli Çocuk Toplumu Projesi” hazırlanmıştır. Yürütücülüğünü Prof. Dr. Sıddık YARMAN (İstanbul Üniversitesi), yürütücü yardımcılığını Prof. Dr. Seçkin DİNDAR’ın (İstanbul Üniversitesi), yaptığı projenin diğer ekip üyeleri; Dr. İnci ZAİM GÖKBAY (Bahçeşehir Üniversitesi), Şebnem ÖZDEMİR (İstanbul Üniversitesi), Tuba Uğraş (Yıldız Teknik Üniversitesi) ve Sait IŞIK (İstanbul Üniversitesi)’dır.


Proje kapsamında  “Türkiye’deki çocukların suç işlemeye eğilimleri nasıldır?”tüm boyutlarıyla yanıtlanacak ve bu soruna özel bir çözüm sistemi geliştirilecektir.


Proje Ekibi

Prof. Dr. Sıddık YARMAN
(Proje Yürütücüsü)

Prof. Dr. Seçkin DİNDAR
(Proje Yürütücü Yardımcısı)

Dr. İnci ZAİM GÖKBAY
(Yardımcı Araştırıcı)

Şebnem ÖZDEMİR
(Yardımcı Araştırıcı)

Tuba UĞRAŞ
(Yardımcı Araştırıcı)

Sait IŞIK
(Yardımcı Araştırıcı)