Kur Programı

Ders Verecek Olan Sanatçı Öğretim Elemanları

§  Gürsel KOÇAK

§  Cihangir ​DEMİRTAŞ

§  Ayşe SAĞYAŞAR

1. KUR  PROGRAMI

 1. Nota nedir? Notaların isimlerinin ve yerlerinin öğretilmesi.
 2. Genel müzik terimlerinin öğretilmesi.
 3. Dizi (makam) nedir? Dizilerin seslendirilmesi.
 4. Usul (Ritm) nedir? 2-3-4-5-6- zamanlı ritimlerin vurulması.
 5. Türk müziği ses sistemine giriş.
 6. Türk müziğinin tarihsel geçmişi hakkında özet bilgi.
 7. Türk müziği geleneksel meşk sisteminin anlatılması.
 8. Solfej eğitiminin başlaması.
 9. Öğrenilen eserlerin koro halinde seslendirilmesi.

2. KUR PROGRAMI

 1. Makam bilgisine giriş.
 2. 6-7-8 zamanlı ritimlerin vurulması.
 3. Türk müziğinde basit makamların 1. Bölümü.
 4. Öğrenilen eserlerin koro halinde seslendirilmesi.

 

3. KUR PROGRAMI

 1. 9-10 zamanlı ritimlerin vurulması.
 2. Türk müziğinde basit makamların 2. Bölümü.
 3. Öğrenilen eserlerin koro halinde seslendirilmesi.
 4. Yıl sonu konseri.

 

NOTLAR: 

 

 • Dersler İ.Ü. Devlet Konservatuarı sanatçı öğretim elemanları tarafından verilecektir.
 • Sertifika Programı teorik ve uygulamalı dersler şeklinde olacaktır.
 • Eğitim 3 yarıyıl sürecektir.
 • Program sonunda sertifika almak isteyen katılımcılardan 100 TL sertifika ücreti alınacaktır.